SEO only for 1$
0 votes
by (120 points)
cpm คืออะไร วันนี้เรามาทำความรู้จักเกี่ยว cpm cpmนั้นย่อมากจาก cost per impressions เพื่อคนที่ทำกิจการออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางทางเลือกทั้ง google และ facebook อาจได้ยินหรือว่าใช้ได้การลงโฆษณาแบบ cpm การลงโฆษณาแบบ cpm นั้นก็คือการลงโฆษณาแบบเมื่อมีคนเห็นแล้วถึงคิดค่าใช้จ่าย เช่นคุณนั้นตั้งการลงโฆษณา 1000 ครั้งเสียค่าใช่จ่าย 50 บาท ก็คือจะมีคนเห็นโฆษณาของคุณ 1000 ครั้งจะทำให้คุณนั้นเสียรายการจ่าย 50 บาทไม่ว่าจะมีคนคลิกโฆษณาของคุณเท่าไหร่ วันนี้เรามีรายละเอียดในเบื้องต้นเกี่ยวข้องรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับ cpm หากให้ความสนใจลองแวะเข้ามาเรามีรายละเอียดปลีกย่อยมาแนะนำหากสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับ cpm คลิกเข้ามาดูรายละเอียดปลีกย่อยได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลย

Please log in or register to answer this question.

65k questions

1.9k answers

168 comments

69.2k users

Welcome to Ask Online and get Answers, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

65k questions

1.9k answers

168 comments

69.2k users

...